Głównej zawartości


Składki członkowskie za rok 2019 wynoszą:
•  osoba pracująca: 100,- zł
•  emeryt, rencista pracujący: 100,- zł
•  emeryt, rencista niepracujący: 50,- zł

Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską w wysokości 100,- zł.

Wpłaty należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta bankowego:
Bank Millenium 87 1160 2202 0000 0000 9936 9336