Głównej zawartości

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Adres siedziby:
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A­
10-449 OLSZTYN

Godziny pracy:
7.15 - 14.50

NIP
7392960045


Telefon / fax

Rejestracja:
tel. (89) 67-88-333 i (89) 67-88-313

Sekretariat: 
tel./fax (89) 67-88-300

Pracownia psychologiczna
tel. (89) 67-88-326

 

E-mail