Głównej zawartości

 

Przemysław Gawroński
Dyrektor - organ wykonawczy
Administrator Danych Osobowych

 • specjalista w zakresie medycyny pracy
 • specjalista medycyny rodzinnej
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
 • studia podyplomowe z zarządzania firmą medyczną

 

Jarosław Różycki
Z-ca dyrektora 
Administrator Systemu Informatycznego
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZ, BI, ISO)

 • mgr nauk ekonomicznych i zarządzania
 • certyfikat księgowego-bilansisty
 • certyfikat językowy FCE

 

Jolanta Gębura
Kierownik Przychodni

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące

 

Barbara Mazurek-Maciejec
Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki  

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 

Agata Paszkowska
Główna Księgowa

 

Rada Społeczna przy WOMP
organ inicjujący i opiniodawczy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz doradczy Dyrektora WOMP.