Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatym szkoleniu organizowanym w dniu 18 maja 2024r. (sobota) w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 71.

 

"Wszystko się staje iluzją – nowe narkotyki w innej perspektywie" prowadzone przez Pana Radosława Gruss, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się o godzinie 11:00 w sali kanferencyjnej (I piętro)

Wczeniejsze części szkolenia prowadzone przez Pana Radosława miały bardzo dobre opinie wśród uczestników:
Jesteśmy bardzo zadowolone zarówno z doboru tematyki szkolenia, przygotowania  merytorycznego pana prowadzącego, jak i jakości przyprowadzenia szkolenia. Cieszymy się, że mialyśmy  moźliwość obejrzenia ,,rekwizytów" dostępnych na rynku substancji oraz zapoznania się z aktualną wiedzą i statystykami. Liczymy na kolejne tego typu szkolenie.

Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 18.04.2024r. pod numerami telefonów: 505 165 546 lub 662 175 944

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w dniu 20 kwietnia 2024r. (sobota) w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 71.

Tematy szkoleń:

„Zagrożenia na stanowisku pracy spawacza” prowadzone przez Panią Joannę Olszewską, Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami Oddział Higieny Pracy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (1 piętro).

"Wszystko się staje iluzją – nowe narkotyki w innej perspektywie" prowadzone przez Pana Radosława Gruss, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali nr 7 (parter)

Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 18.04.2024r. pod numerami telefonów: 505 165 546 lub 662 175 944

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w dniu 23 marca 2024r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 71.

 

Tematy szkoleń:

"Wszystko się staje iluzją – nowe narkotyki w innej perspektywie" prowadzone przez Pana Radosława Gruss, Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali nr 7 (parter)

„Narażenie zawodowe pracowników na czynniki chemiczne i rakotwórcze w środowisku pracy” prowadzone przez Panią Joannę Olszewską, Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami Oddział Higieny Pracy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (1 piętro).

 

Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 21.03.2024r. pod numerami telefonów: 505 165 546 lub 662 175 944

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie oraz O/Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w dniu 17 lutego 2024r. (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sala konferencyjna I piętro. Uczestnictwo w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 14.02.2024r. pod numerem telefonu: 505 165 546 lub 662 175 944

Temat szkolenia: „Objawy świadczące o problemowym używaniu alkoholu – nozologiczna diagnoza uzależnienia”

Prowadzący szkolenie: psycholog Marcin Milkowski - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ogłoszenie w sprawie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu na stanowisko lekarza medycyny pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71 A — działając na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zmianami), zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 1. Udzielanie konsultacji i wykonywanie badań w zakresie medycyny pracy i innych badań wykonywanych przez WOMP, wynikające z odrębnych przepisów.
 2. Badanie kierowców i kandydatów na kierowców.
 3. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń. 
 4. Badania kwalifikowanych pracowników ochrony.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym: formularz ofertowy, projekt umowy, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71A sekretariat tel. 89 67 88 300.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy złożyć w Sekretariacie WOMP w terminie do dnia 13.11.2023r. godz. 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1_Konkurs Medycyna Pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:48:43 | autor:Administrator
2_Szczegółowe informacje medycyny pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:49:31 | autor:Administrator
3_umowa wzór medycyna pracy 2024.pdf | data:2023-11-03 19:50:01 | autor:Administrator
4_Wzor_Formularz_ofertowy.doc | data:2023-11-03 19:50:30 | autor:Administrator

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi rekrutacje na następujące stanowiska:

 • Lekarz Medycyny Pracy
 • Lekarz Okulistyki
 • Lekarz Psychiatra
 • Lekarza, uczestniczącego w przeglądach i ćwiczeniach poza siedzibą Zleceniodawcy, tj. w przeglądzie służby i stanowisk pracy: szkoleniach strzeleckich, zajęciach sportowych, zawodach pożarowych, w pracy komisji kwalifikującej do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy, kandydatów na żołnierzy i do NSR- w tym dopuszczenie do udziału w sprawdzianach i ćwiczeniach, kwalifikowanie do szczepień ochronnych.
 • Psycholog Klinicznego
 • Pielęgniarki
 • Pielęgniarki Medycyny Pracy

Wymiar i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 67 88 300 bądź drogą mailową na adres .

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie we współpracy z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt unijny „Priorytet Kręgosłup”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 i więcej lat, czynnych zawodowo, odczuwających przewlekłe bóle kręgosłupa z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem projektu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu regionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno – diagnostyczno – terapeutycznych.

Wszelkie informacje na stronie:
https://priorytetkregoslup.pl/

 

Informujemy, iż w WOMP Olsztyn uruchomiony został Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

Zapisy na szczepienia można realizować w następujący sposób:
a) po zalogowaniu na Indywidualne Konto Pacjenta - link
b) z wykorzystaniem systemu e-rejestracja.gov.pl - link
c) telefonicznie poprzez infolinię: 989
d) telefonicznie pod tel. (89) 67 88 311

Pacjent zgłaszający się na szczepienie powinien zabrać ze sobą:
a) dowód osobisty (osoba pełnoletnia lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej)
b) wypełniony kwestionariusz

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
pobierz:  pdf   doc

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
pobierz:  pdf   doc

Pozostałe materiały informacyjne - link

 

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłasza II konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A

treść ogłoszenia z dnia 8 lipca 2020 r. - pobierz...

źródło: połącz..   (informacja opublikowana w dniu 8 lipca 2020 r.)

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wznowione zostaną badania kierowców posiadających skierowanie wydane przez Policję lub Starostwa.
Badanie będzie przeprowadzone po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 89 67-88-333.
Prosimy o zgłaszanie się na ściśle określoną godzinę wyznaczoną przez rejestrację.

Informacje w zakresie wymagań znajdują się w zakładce "Badania kierowców" - link..