Głównej zawartości

brak

 

 

 Klauzula informacyjna w procesach rekrutacji

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o załączenie do swojej aplikacji klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie zawartych w mojej aplikacji na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie  z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").