Głównej zawartości


Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych oraz braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, pracy na stanowisku kierowcy oraz innych stanowiskach.

Sprawdzeniu podlegają w szczególności:
  -  funkcje intelektualne,
  -  sprawność psychomotoryczna,
  -  cechy osobowości i temperamentu.

W/w funkcje badane są przy pomocy testów psychologicznych i aparatury diagnostycznej. Psycholog może rozszerzyć zakres prowadzonego badania, jeślii uzna to za konieczne.

Badanie poprzedzone jest rejestracją, do której wymagane są:
  -  dowód osobisty,
  -  prawo jazdy,
  -  okulary (jeżeli badany sie nimi posługuje),
  -  skierowanie (wystawione przez uprawnione podmioty – przewoźnika drogowego, policję, starostwo, lekarza).

W dniu badania należy być zdrowym, wypoczętym, a w dniu poprzedzającym nie spozywać alkoholu lub innych środków odurzających.

Każde badanie poprzedzane jest wyczerpującą i zrozumiałą dla badanego instrukcją wyjaśniającą przebieg badania. W razie potrzeby, w trakcie badania udzielane są dodatkowe informacje.

W przypadku nagłej niedyspozycji i zdarzeń losowych możliwe jest przerwanie badania i jego dokończenie w innym, uzgodnionym terminie  bez dodatkowych opłat.

Badanie kończy się diagnozą omówioną z badanym i wystawieniem wymaganego przepisami orzeczenia. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego egzemplarza orzeczenia po wniesieniu opłaty przewidzianej cennikiem.