Głównej zawartości

ZAKRES KONTROLI

Kontrola obejmuje tryb, zakres i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad pracownikami oraz prawidłowość prowadzenia obowiązującej dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej.

Osoba kontrolowana ma obowiązek:
  •  poddania się kontroli w terminie i godzinach podanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
  •  udostępnienia wszelkiej dokumentacji i udzielenia informacji zgodnie z żądaniem kontrolującego.


Każda kontrola kończy się spisaniem protokołu, który zawiera wnioski pokontrolne.

 


PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA KONTROLI

  •  art. 17 pkt.2 i art.18 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
     (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)
     czytaj ...


OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI

Na podstawie stałego upoważnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie kontrole przeprowadzają:

Lekarze specjaliści:
­

  •  lek. med. Barbara Mazurek-Maciejec - ­­spe­cjal­ista w zakresie medycyny pracy­

 

Statystyk:

 •  Magdalena Łaniewska


Do kompetencji statystyka medycznego należą sprawy organizacyjne.

 

KONTAKT

tel. (89) 67-88-354 (statystyk medyczny)
tel. (89) 67-88-331 (lekarz specjalista)
fax. (89) 67-88-300

 

 

Uwaga! Przepisy prawne udostępnione na stronie WOMP nie są źródłem prawa.
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.