Głównej zawartości

Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o., przy współpracy olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
zaprasza na konferencję:
Ergonomia. Nowoczesne rozwiązania

Ochrona zdrowia pracujących w systemie zdrowia publicznego

16 kwietnia 2013 r. ogłoszono Światowym Dniem Głosu.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie organizuje w tym dniu "DZIEŃ DLA GŁOSU".

Treść informacji dotyczącej zmian w przepisach związanych z wejsciem w życie ustawy o kierujących pojazdami została opublikowana:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (poprzednio: Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie) zrealizował projekt pt.

"Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej w WZMP"

Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:            7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie:      7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli

Źródła finansowania inwestycji:
Całkowita wartość projektu wyniosła: 152 725,86 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 129 816,97 zł
Okres rzeczowej realizacji projektu 01.12.2009r – 31.12.2011 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (poprzednio: Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie) zrealizował projekt pt.

"Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”.


Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 3 Infrastruktura społeczna
Działanie:            3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałanie:      3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Źródła finansowania inwestycji:
Całkowita wartość projektu wyniosła: 5 648 811,42 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 121 268,51 zł
Okres rzeczowej realizacji projektu 30.04.2010r – 31.05.2012 r.