Głównej zawartości

"Służba medycyny pracy na progu zmian -rewolucja czy korekta systemu ?"

W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Oddziału w Warszawie oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mamy przyjemność zaprosić Państwa, na XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy: „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie (Józefów) ul Telimeny 1.

Więcej informacji: http://ptmp.org.pl/xiii-krajowy-zjazd-ptmp/


Szczegółowy program wraz z agendą godzinową zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu kwalifikacji streszczeń wystąpień i będzie dostępny na stronach:

http://ptmp.org.pl/

http://www.medycynapracy-portal.pl/

http://www.imp.lodz.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie informuje, iż z dniem 13 stycznia 2017 r. rozpoczął przygotowania do brakowania / niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów:
1) z lat 1995 - 1996 po byłym Wojewódzkim Zespole Medycyny Pracy w Olsztynie
2) z lat 1980 – 1996  po byłym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Elblągu
 
Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71 A Olsztyn w terminie do 14 kwietnia 2017 r albo telefonicznie pod numerem  (89) 67 88 333 lub  (89) 67 88 313.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Łódzkie Dni Medycyny Pracy - Medycyna Pracy w Profilaktyce i Ochronie Zdrowia oraz Kształtowaniu Postaw Prozdrowotnych 9-10 października 2015r. Ossa, Rawa Mazowiecka

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku organizowana przez NFZ wraz z Fundacją DKMS, odbędzie się 4 lutego 2015 r. w Przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 71 A, w sali konferencyjnej (gab. nr 7) w godz. 10.00-14.30.

Od dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 18 kwietnia 2014 r. odeszła od nas Śp. Dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski,

Uchwałą Nr 6/50/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. powołana zostala p.o. dyrektora

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku organizowana przez Klub HDK przy Michelin Polska S.A. wraz z Fundacją DKMS, odbędzie się 25 czerwca br.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie wraz z Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego planuje zorganizować projekt szkoleniowy dla lekarzy medycyny pracy w województwie warmińsko-mazurskim,