Głównej zawartości

Uchwałą Nr 6/50/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. powołana zostala p.o. dyrektora

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie lek. med. Jolanta Gębura.