Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie przeprowadza następujące rodzaje badań psychologicznych:

 • kierowców wykonujących transport drogowy,

 • kierowców pojazdów służbowych,

 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,

 • operatorów wózków widłowych,

 • operatorów ciężkich maszyn budowlanych (m.in. koparki, ładowarki, spychacze),

 • osób wykonujących prace na wysokości,

 • osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń,

 • kandydatów na sędziego, syndyka, kuratora i prokuratora,

 • inspektorów transportu drogowego,

 • strażników gminnych (miejskich),

 • osób posługujących się materiałami wybuchowymi i amunicją,

 • osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,

 • osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,

 • osób skierowanych na badania psychologiczne w przypadkach:

             -  kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,

             -  przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

             -  kierowania pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym,

 • osób skierowanych przez lekarza,

 • kierowców odwołujących się od negatywnego orzeczenia psychologicznego,

 • inne badania na wniosek klienta.