Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie wpisany jest na "Listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację­ w dziedzinie medycyny pracy, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej".

W sprawach organizacyjnych dotyczących podjęcia specjalizacji należy kontaktować się z Warminsko-Mazurskim Centrum Zdrowia Pulicznego - Działem Doskonalenia Kadr Medycznych.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

Grażyna Struch        tel. (89) 52 32 556
Marta Wiśniewska   tel. (89) 52 32 691


OKRESOWE SZKOLENIA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie organizuje okresowe szkolenia lekarzy i pielęgniarek realizujących zadania medycyny pracy na terenie województwa.

Organizacją szkoleń zajmuje się:

Justyna Sławińska - tel. (89) 67-88-356