Głównej zawartości

Zgłoszenia o podjęciu lub zakończeniu działalności dokonuje się na podstawie art. 10  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184)    czytaj ...


Formularze zgłoszeń rejestrowych

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi:  pobierz...

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia  działalności lekarza w podmiocie leczniczym sprawującym opiekę nad pracującymi:   pobierz...

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w formie indywidualnej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej  pobierz...

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia działalności pielęgniarki wykonującej zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w formie działalności praktyki indywidualnej lub grupowej  pobierz...

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia działalności pielęgniarki wykonującej zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w ramach zatrudnienia w podmiocie leczniczym pobierz...

Z G Ł O S Z E N I E – podjęcia / zakończenia działalności psychologa wykonującego zadania służby medycyny pracy pobierz...

 

 


Formularze wniosków

W N I O S E K - o dokonanie wpisu do “Rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne”:    pobierz ...

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach związanych z wpisem do rejestrów:

Justyna Sławińska - tel. (89) 67-88-356