Głównej zawartości

Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o., przy współpracy olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
zaprasza na konferencję:
Ergonomia. Nowoczesne rozwiązania

„Wszystkiego dosięgnąć, wszystko zobaczyć!”
24 maja 2013 r.
Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Program:

10:00-11:30 Blok tematyczny Nie dźwigaj! (Pojecie ergonomii, Skutki zdrowotne
  niewłaściwej pozycji, Ocena ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających
  podczas podnoszenia, przenoszenia ładunków)
11:30-11:40  PRZERWA
11:40-13:10  Blok tematyczny Usiądź! (Nowoczesne siedziska, Wyniki kontroli PIP)
 Blok tematyczny Wstań! (Przykłady prawidłowych postaw podczas wykonywania
pracy na wybranych stanowiskach pracy)
13:10-13:40  PRZERWA
13:40-14:40  Panel dyskusyjny Nowoczesne rozwiązania problemów związanych
z nieergonomicznym zachowaniem w miejscu pracy
14.40-14:50 PRZERWA
14:50-15:30 Blok tematyczny Ergonomia w administracji

Zgłoszenia: , tel: (22) 678 36 63, faks: (22) 678 37 80
Koszt uczestnictwa: 200 zł + 23 % VAT (246 zł brutto)

 

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa